Хаси Роси ЕООД
Кредити, застраховки, продажби и куриерски услуги в град Русе

Видове застраховки

     
                                                       


                                                                                          


   Екип   ,, XasiRosi" / ,,ХР ЕНЕРДЖИ "   НЕ  е  лицензирана , ние предлагаме услугите на нашия бизнес партньор ,,БенчМарк Груп Ад " 
БенчМарк Брокер е част от БенчМарк Груп Ад, основано през 2003 основано през 2003 г. – група от инвестиционни и финансови компании, опериращи на българския пазар, с дългогодишна история и опит. Дружеството е с разрешение от КФН за извършване на дейност като застрахователен брокер, като предлага на своите клиенти изгодни условия за застраховане на различни рискове.


Защо да изберете 
"XasiRosi / ХР ЕНЕРДЖИ " за Ваш Доверен  брокер?

  1.  Ние работим с най-доверен и професионален екип с ,,  БенчМарк Брокер " 
  2.  Нашата компаня можете да се доверите за добрите оферти , грижа за джоба и сигурноста на клиента 
  3.  Предлагаме на нашите клиенти отговорно познаване на застрахователните продукти 
  4. Както наш партньор ,,  БенчМарк Брокер "   и ние като компания ,,  Хаси-Роси / ХР ЕНЕРДЖИ  " се грижим за сигурноста на нашите клиенти, както и сме лоялни към нашите клиенти , така и към наши партньори .
  5. Непрекъснат стремим да направим живота Ви по-спокоен и сугурен 

        България, Гърция и Кипър в одиторско партньорствоКакво означава франчайзинг партньорство?

  • Франчайзингът е бизнес партньорство между двама предприемачи.
  • Франчайзополучателят (евент. Вие) получава срещу заплащане разрешението да разполага с права на франчайзодателя в точно определена рамка, тези права са между другото: използване на търговската марка, прилагане и използване на съществуваща бизнес стратегия, единна система на продажби
  • Франчайзополучателят продава своите услуги юридически самостоятелно
  • Подкрепа от франчайзодателя при изграждането, както и при актуалното ръководство на предприятието.