Хаси Роси ЕООД
Кредити, застраховки, продажби и куриерски услуги в град Русе

Потребителски
    Ние ще ви предложим решение за най-популярните кредити – потребителските. Ще ви представим условията на различните финансови институции – срокове, лихви, размер на кредита. Ще ви разясним различните форми на обезпечение – с поръчител или срещу залог на парични средства. Ще намерим специални преференциални условия за вас като клиенти на КредитЦентър.

                                                                                                                   *******************************************************************

    Ние ще ви предложим решение за най-популярните кредити – потребителските.
Ще ви представим условията на различните финансови институции – срокове, лихви, размер на кредита. Ще ви разясним различните форми на обезпечение – с поръчител или срещу залог на парични средства. Ще намерим специални преференциални условия за вас като клиенти на КредитЦентър.


Преглед на изображението източник


Трябват ви пари още утре?Търсите най-изгодния кредит сред множеството предложения?Затрудняват ви процедурите с поръчители и деклариране на дохода?  ⇒ Етапи при кандидатстване и одобрение на потребителски кредит

 

      

Ще обсъдим необходимата ви сума, доходите ви и имате ли други кредити и ще определим на какъв потребителки кредит можете да разчитате.

         

   


Ще ви предоставим най-добрите оферти за потребителски кредити от водещите банки в България

                 


Ще ви съдействаме в попълването и комплектоването на необходимите документи за кредита

                   

 

 

Ще проследим процеса на одобрение на кредита в избраната от вас банка и ще ви уведомим, когато кредита бъде одобрен

 

                                                                       ⇓
                                                                       ⇓

                                                                               

  Как да осъществите вашите желания сега, не в бъдещето?
Потребителски кредити и овърдрафт със специфични условия, в зависимост от нуждите ви и в какъв етап от живота се намирате. Сигурни сме, че можем да ви предложим кредит, който най-добре да удовлетворява точно вас.

Клиентите, които получават или предстои да започнат да получават доходите си по сметка в ЦКБ, могат да се възползват от преференциалните ни лихв        ени проценти.

Потребителски кредит с фиксирана лихва


Планирайте вашата месечна вноска и реализирайте спокойно идеите си. С потребителски кредит с фиксирана лихва получавате сигурността на постоянна вноска в комбинация с изгодни финансови условия