Хаси Роси ЕООД
Кредити, застраховки, продажби и куриерски услуги в град Русе

Подбор на Персонал                                                                                                                 10 съвета за правилен подбор на персонал

 

 Мислили ли сте някога да си партнирате с консултантска фирма за подбор на персонал?

„ХР ЕНЕРДЖИ " ЕООД   Ние сме лицензирана трудова борса от Агенция по Заетоста с лицензер номер : ...... /   , частна  предлага пълен набор от услуги по подбор на персонал, като  използва гъвкави и иновативни подходи за намиране на най-подходящите професионалисти за своите клиенти.

В днешния силно конкурентен пазар на труда компании от всички индустрии търсят квалифицирани служители с нужните умения за пазара. Партньорството с агенция за подбор на персонала улеснява много намирането и подбора на най-подходящите кандидати.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Подписване на договор и попълване на заявка за подбор (подробно описание на търсения профил).
 • Изясняване на профила на кандидата -  При стартиране на процеса по подбор проучваме в детайли профила на търсения специалист, включително изисквания за длъжността, нейното дефиниране и събиране на информация. 
Стартиране на процедурата – в рамките на 10 работни дни от подписването на договора, правим предварителната селекция и провеждаме разгвори с всеки един от кандидатите, отговарящите на зададените от клиента критерии.
 • Проучване на HR пазара, аудиторията и откриваемостта на кандидатите -  Етапът на проучване дава възможност да се селектират подходящи бизнес сектори или организации. източник на подходящи кандидати. 
 • Етапи на процеса по подбор на персонал -  Гъвкавостта на процеса е от същестевено значение за висока успеваемост.
 1. Дефиниране на профил
 2. Интервюта -  Ние разглеждаме кандидатите за работа обективно и предлагаме към нашите клиенти информация в синтезиран вид, оформена в кандидатски профил, в която изключваме информация, която може да даде база за субективна оценка при подбора на кандидати.  
 • Попълването на информацията в профил на кандидата -  Оформянето на формуляра е структурирано и идентично за всички селектирани кандидати.
 • Представяме кандидатурите на клиента веднага след края на зададения срок.
Подборът на персонал е изключително динамична дейност, променя се спрямо пазарната ситуация, наличните кадри и технологиите, които участват в процеса по подбор на персонал.
 
Защо да използвате нашите услуги?
 • Клиентът е основният ни фокус.
 • Срок от 10 работни дни за представяне на кандидати, отговарящи на зададените изисквания за всяка възложена позиция.
 • Спесявате време и енергия, за да се фокусирате върху ефективното управление на бизнеса си;
 • Клиентът има право да провежда и собствено търсене или да работи съвместно с други агенции за подбор на персонал.
 • Хонорът е единсвено дължим при наемане на служител, представен от „Хаси Роси" ЕООД.
 • Достъп до голяма база от кандидати с различни по вид образование и опит в цялата страна.
 • Висока успеваемост.
 • Работим с грижа и ентусиазъм.
Екипът ни се стреми да осигури най-добрите резултати при наемането на необходимите специалисти за клиентите ни.